•  

      
  •  

  •     
  •  

Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato

Wij vinden het belangrijk dat u door ons gehoord wordt zodra u een beroep op ons doet, hiervoor zullen wij samen met u het probleem in kaart brengen en een behandelplan opstellen. U kunt bij ons terecht na verwezen te zijn door een arts of gebruik maken van de directe toegankelijkheid zonder verwijzing. 

Door continue bijscholing blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.We maken binnen de praktijk gebruik van elkaars ervaring en kennis om u een zo optimaal mogelijke zorg te bieden. Hiervoor onderhouden we ook contacten en hebben we samenwerking met andere disciplines en behandelaars. Binnen de praktijk zijn de volgende specialisaties werkzaam: algemene fysiotherapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, oncologische revalidatie, bekkenbodem gerelateerde klachten. Tevens hebben we een contract met alle zorgverzekeraars.

Wij streven naar een stabiele en harmonische werkomgeving en zijn ons bewust dat een prettige sfeer op de werkvloer, ook zijn weerslag zal vinden in het respectvol omgaan met elkaar en het meest belangrijke met u als patïent.

De praktijk is lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en alle medewerkers zijn CKR en BIG geregistreerd.

In het pand waar onze fysiotherapiepraktijk is gevestigd, bevinden zich tevens Huisartsenpraktijk Hoef en Haag en diëtistenpraktijk DCN Voedingsadvies. Tevens werken wij nauw samen met Logopediepraktijk Vianen.