•  

      
  •  

  •     
  •  

Triggerpoint

Triggerpoints zijn overgevoelige punten in spieren, die indien erop gedrukt wordt een lokale pijnlijke sensatie tot gevolg hebben. Scherpe of zeurende pijnen aan het bewegingsapparaat kunnen verlicht worden d.m.v. Trigger Point Therapie. Er zijn bij iedereen triggerpoints te vinden maar bij de een zijn deze gevoeliger dan bij de ander. Deze punten kunnen er ook aandeel in hebben dat klachten niet overgaan, of zelf alleen maar uitbreiden. Uw fysiotherapeut kan met u nagaan of triggerpoint therapie voor u van toepassing is, of de behandeling zo nodig combineren met andere therapievormen.