Sensorische integratie

Sensorisch betekent zintuiglijk. Ons lichaam is constant onderhevig aan wisselende omstandigheden, de zintuigen krijgen hiervoor van zowel binnen als van buiten ons lichaam informatie. Deze informatie bereikt via de zintuigen het zenuwstelsel en deze zorgt ervoor dat de informatie op de juiste manier wordt verwerkt. 

Wanneer de sensomotorische integratie niet goed functioneert, veroorzaakt die vaak extra problemen bij kinderen die druk, angstig, onhandig of hoog sensitief zijn. Datzelfde zien we bij kinderen met DCD, een allergie, ADHD, PDD-NOS, autisme, het Asperger-syndroom of het syndroom van Down en bij kinderen met een motorische- of een verstandelijke handicap. Ook sommige baby’s, pubers en volwassenen kunnen er onder lijden. Bijvoorbeeld baby’s die veel huilen of onrustig zijn en volwassenen met een whiplash of RSI-klachten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:

www.nssi.nl