•  

      
  •  

  •     
  •  

Voorkeurshouding

Er is sprake van een voorkeurshouding als het kind met name op een zijde met het hoofdje ligt. Het gevolg kan zijn een afplatting van de schedel (plageocephalie) omdat de schedel nog erg vervormbaar is. 

Een kind met voorkeurshouding kan soms zijn hoofd moeilijk in de middenlijn houden, beweegt de armen of benen niet evenveel, dit kan invloed hebben op de motorische ontwikkeling. 

In eerste instantie worden er handelingsadviezen gegeven en stimulatie van de motorische ontwikkelingsfases in zoverre deze niet spontaan opgang komen. In ernstige gevallen waarbij de afplatting duidelijk aanwezig blijft hebben we nog de mogelijkheid om een meting uit te voeren (plageocephalometrie/schedelmeting). 

 

Plageocephalometrie is een betrouwbaremethode om door meting de mate van afplatting vast te stellen. Door de meting kunnen we de mate van asymmetrie vaststellen en bepalen als verdere kinderfysiotherapie noodzakelijk is. De metingen worden tevens afgenomen om de behandeling te evalueren, om de vooruitgang evt. achteruitgang vast te stellen en te bepalen als er mogelijk een indicatie is voor  helmredressie.