Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato (https://www.fysioduin-lobato.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato berusten bij Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato, info@fysioduin-lobato.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato geeft Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato.
Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato, de onmogelijkheid de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato te gebruiken, uit de levering van diensten door Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato of het gebrek aan levering van diensten door Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato wordt regelmatig bijgewerkt. Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 11 ecember 2020.